10 najczęstszych błędów językowych popełnianych przez Polaków w języku angielskim

Wstęp

Znajomość języka obcego, na przykład języka angielskiego, jest niezwykle istotna i ważna, zarówno w życiu prywatnym, jak i w życiu zawodowym. Wszyscy dobrze wiemy, że nauka języka angielskiego na przestrzeni lat stała się bardzo popularna w Polsce, a co więcej dzięki powszechnej edukacji języków obcych, w tym również języka angielskiego, w szkołach podstawowych, liceach czy uniwersytetach, obecnie wielu Polaków posługuje się językiem angielskim swobodnie w mowie i w piśmie. Niemniej jednak musimy być świadomi, że każdy z nas popełnia wiele błędów językowych, popełniamy je również w naszym języku ojczystym. A każdy najmniejszy błąd językowy może prowadzić do wielu nieporozumień i trudności w komunikacji, dlatego szczególnie, gdy mówimy w języku angielskim, musimy zrobić wszystko, aby w naszych wypowiedziach było jak najmniej błędów językowych. W tym artykule postaram się przedstawić 10 najczęstszych błędów językowych popełnianych, które są popełniane przez Polaków uczących się języka angielskiego oraz sposoby, jak można ich uniknąć w trakcie nauki języka angielskiego.

Błędy w słownictwie

1. Błędne tłumaczenie słów i zwrotów na język angielski

Błędne tłumaczenie słów i zwrotów na język angielski jest jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez Polaków uczących się języka angielskiego. Wynika to przede wszystkim z faktu, że niektóre słowa w języku polskim różnią się w znaczeniu od słów przypominających polskie w języku angielskim. Przykładem fałszywego przyjaciela jest słowo „actual”, który przypomina polskie słowo „aktualny”, niemniej jednak słowo „actual” w języku polskim oznacza „rzeczywisty” lub „faktyczny”. Polskie słowo „aktualny” możemy tłumaczyć w języku angielskim jako „current”. Kolejnym przykładem jest słowo „eventually”, które w języku polskim przypomina „ewentualnie”. Jednak jest to błędne skojarzenie, gdyż słowo „eventually” języku polskim oznacza „possibly”, ale tłumaczenie „eventually” w języku angielskim to „w końcu”.

Aby uniknąć tych i podobnych błędów językowych w języku angielskim, należy korzystać z profesjonalnych słowników lub zlecać tłumaczenia doświadczonym specjalistom. W dzisiejszych czasach, dostęp do internetu umożliwia łatwe znalezienie różnego rodzaju słowników języka angielskiego, a także profesjonalnych narzędzi tłumaczeniowych. Warto jednak pamiętać, że nie zawsze takie narzędzia są w 100% dokładne i nie zawsze przetłumaczą dane słowo czy cały zwrot w kontekście, w jakim chcielibyśmy je użyć.

Dodatkowo, warto pamiętać, że język angielski ma wiele wyjątków i nieregularności, które mogą wprowadzać w błąd osoby uczące się języka angielskiego, które nieskutecznie próbują tłumaczyć wszystko z języka polskiego. Dlatego, jeśli nie jesteś pewien lub pewna, czy Twoje tłumaczenia są poprawne, zawsze warto poprosić o pomoc kogoś, na przykład twojego nauczyciela języka angielskiego, w tym również możesz skorzystać z moich usług, mam większe doświadczenie w posługiwaniu się językiem angielskim, gdyż studiowałam filologię angielską i przez wiele lat mieszkałam na stałe w Wielkiej Brytanii. W ten sposób możesz uniknąć wielu błędów, które są często popełniane przez osoby uczące się języka angielskiego i zagwarantować sobie, że Twoje tłumaczenie będzie poprawne i zrozumiałe dla odbiorcy.

2. Nadużywanie słowa „very”

Nadużywanie słowa „very” jest kolejnym częstym błędem językowym popełnianym przez Polaków uczących się języka angielskiego. Słowo to często stosowane jest jako narzędzie, które ma za zadanie podkreślenie intensywności czegoś. Niestety, powtarzanie tego samego słowa w jednym zdaniu prowadzi do niepotrzebnej powtarzalności i braku precyzji w komunikacji.

Zamiast nadużywania słowa „very”, warto poszukać innych słów o podobnym znaczeniu, czyli synonimów, które pomogą Ci precyzyjniej wyrazić Twoje myśli. Na przykład, zamiast powtarzania cały czas „very hot” można powiedzieć „extremely hot” lub „scorching”, a zamiast powtarzania ciągle „very happy” można użyć słowa „ecstatic”, „jovial” lub „overjoyed”.

Dobrą praktyką jest również uważne słuchanie i czytanie tekstów w języku angielskim, aby nauczyć się różnych sposobów wyrażania intensywności bez nadmiernego korzystania z popularnego wśród uczących się języka angielskiego, słowa „very”. W ten sposób, poznajemy różne wyrażenia, które pomogą nam urozmaicić i wzbogacić naszą mowę oraz uniknąć niepotrzebnej monotonii.

Ważne jest, aby pamiętać, że używanie zbyt często słowa „very” może również wprowadzać w błąd słuchacza lub czytelnika, którzy mogą błędnie odczytywać komunikat jako przesadnie przerysowany lub niewiarygodny. Dlatego warto zadbać o precyzję i różnorodność w wyrażaniu naszych myśli i emocji w języku angielskim.

Błędy gramatyczne

3. Błędy w czasie Present Simple

Kolejnym powszechnym błędem językowym popełnianym przez Polaków w języku angielskim jest niepoprawne stosowanie czasu Present Simple. Ten czas gramatyczny stosowany jest do opisywania sytuacji, które mają miejsce regularnie lub możemy dzięki czasowi Present Simple opisać czynności, które robimy na codzień. Jednak wiele osób, zwłaszcza początkujących, popełnia wiąż te same błędy w tworzeniu zdań i w zastosowaniu czasu Present Simple, co prowadzi bardzo często do nieporozumień w komunikacji naszym rozmówcą.

Typowym przykładem błędu często popełnianego przez Polaków uczących się języka angielskiego może być zdanie „I go to school by bus”, które prawidłowo w języku angielskim powinno brzmieć „I take the bus to school”. Innym często spotykanym przykładem błędów popełnianych w czasie Present Simple jest stosowanie czasownika w formie podstawowej bez odpowiedniego dodania końcówki „-s” lub „-es” w 3. osobie liczby pojedynczej do czasownika, np. „The boy play football” zamiast „The boy plays football”.

Aby uniknąć wspomnianych powyżej błędów, warto dokładnie zapoznać się z zasadami tworzenia i używania czasu Present Simple. Należy pamiętać, że w trzeciej osobie liczby pojedynczej czasownik zawsze wymaga dodania końcówki „-s” lub „-es”, a także stosowanie odpowiednich operatorów, takich jak „do” czy „does”. Warto też pamiętać o dodawaniu odpowiednich przysłówków częstotliwości, takich jak „always”, czyli „zawsze, „often” to jest „często” czy „never”, które po polsku znaczy „nigdy”.

Aby poprawić swoje umiejętności w stosowaniu czasu Present Simple, warto korzystać z różnych źródeł, takich jak książki i artykuły, a także słuchać i rozmawiać z osobami posługującymi się językiem angielskim. Tylko w ten sposób można zdobyć praktyczne doświadczenie i nauczyć się poprawnego zastosowania jednego z najważniejszych czasów w języku angielskim, czyli czasu Present Simple.

4. Brak koordynacji czasów

Innym częstym błędem popełnianym nagminnie przez Polaków na który pragnę zwrócić uwagę Twoją uwagę, jest brak koordynacji czasów w zdaniach. Polacy bardzo często popełniają ten sam błąd w zdaniach warunkowych lub w zdaniach czasowych w języku angielskim, gdzie czas w drugim zdaniu powinien zależeć od czasu w pierwszym zdaniu według zasad gramatyki języka angielskiego. Przykładem takiego błędu jest zdanie „When she will have time, she will call you”, które powinno brzmieć „When she has time, she will call you”.

Musisz wiedzieć, że błąd ten może wprowadzić poważne zamieszanie w komunikacji, gdyż nieprawidłowo ułożone zdanie może prowadzić do wielu nieporozumień, a co ważniejsze do błędnego przekazu informacji, która może być dla Ciebie kluczowa. Dlatego tak ważne jest, aby umiejętnie koordynować czasy w zdaniach, gdy przekazujesz informacje w języku angielskim, szczególnie w sytuacjach biznesowych.

Aby uniknąć błędów związanych z koordynacją czasów, warto zapoznać się z zasadami tworzenia różnych typów zdań i ćwiczyć ich stosowanie w praktyce w trakcie konwersacji w języku angielskim. Należy pamiętać, że czas w zdaniach warunkowych zależy od czasu w zdaniu głównym, a czas w zdaniach czasowych zależy od czasu, który opisuje sytuację w zdaniu nadrzędnym.

Pamiętajmy, że znajomość zasad koordynacji czasów jest niezwykle ważna, zwłaszcza podczas pisania listów formalnych, e-maili, czy gdy przedstawiasz prezentacji w języku angielskim. Umiejętność poprawnego koordynowania czasów pozwoli Ci na swobodne i precyzyjne przekazywanie informacji w języku angielskim i uniknięcie niepotrzebnych nieporozumień.

Błędy wymowy

5. Błędy w wymowie samogłosek

Poprawna wymowa jest jednym z kluczowych elementów skutecznej komunikacji w języku angielskim. Polacy często popełniają błędy w wymowie niektórych samogłosek, co może prowadzić do nieporozumień w komunikacji. Dlatego ważne jest, aby regularnie ćwiczyć wymowę i zwracać uwagę na detale, takie jak akcent toniczny. Słuchanie i naśladowanie native speakerów, czyli rodowitych Anglików, osób posługujących się językiem angielskim jako językiem ojczystym, korzystanie z aplikacji do nauki wymowy to skuteczne sposoby na poprawę Twojej wymowy.

Warto również zwrócić uwagę na podobieństwa i różnice między wymową w języku angielskim a polskim, np. w przypadku samogłosek „i”, „e” czy „u”, gdyż bardzo często moi uczniowie nie widzą różnicy między wyrazami takimi jak „sheet”, czyli „pościel” lub „kartka papieru”, a „shit” czyli „gówno” lub „bit”, czyli „bit”, a „beat”, czyli „bicie” lub „uderzenie”.

Musisz wiedzieć, że poprawna wymowa nie tylko zwiększa Twoją skuteczność komunikacji, ale również wpływa na postrzeganie Ciebie jako osobę kompetentną i pewną siebie w komunikowaniu się w języku angielskim. Dlatego warto poświęcić trochę czasu na doskonalenie wymowy słów i zdań w języku angielskim poprzez regularne ćwiczenia.

6. Błędy w wymowie spółgłosek

Dokładna wymowa spółgłosek w języku angielskim jest często wyzwaniem dla Polaków, co prowadzi do błędów i trudności w porozumiewaniu się. Z mojego doświadczenia w nauczaniu języka angielskiego, mogę stwierdzić, że Polacy w zdecydowanej większości mają trudności z wymową wszystkich wyrazów zaczynających się na dźwięk „th” takich jak np. „thick”, „think”. Jednakże, słowa rozpoczynające się na „th” nie są jedyną bolączką Polaków, ponieważ „w” w słowach „which” czy „where” czy „v” w słowach „very” czy „voice” również sprawiają wiele problemów i trudności w nauce języka angielskiego.

To co już wcześniej wspomniałam, jedyną metodą, aby poprawić swoją wymowę to regularnie ćwiczyć i słuchanie native speakerów.

Błędy stylistyczne

7. Zbyt długi i skomplikowany styl

Polacy często używają skomplikowanego stylu w języku angielskim, co prowadzi do trudności w zrozumieniu ich przekazu. Zdarza się, że zdania są zbyt długie i zawierają wiele przydawkowych, które utrudniają zrozumienie struktury zdania. To może prowadzić do nieporozumień, zwłaszcza w sytuacjach biznesowych lub edukacyjnych.

Aby uniknąć błędów w skomplikowanym stylu, warto korzystać z prostych i zwięzłych zdań. Powinny one być krótkie, jednoznaczne i klarowne. Warto również stosować akapity, aby ułatwić czytanie i zrozumienie tekstu. Przy pisaniu listów biznesowych lub e-maili, należy pamiętać, że komunikaty powinny być przede wszystkim zrozumiałe i skuteczne.

W języku angielskim, szczególnie w przypadku komunikacji biznesowej, ważne jest również stosowanie języka formalnego. Unikaj więc używania zbyt osobistych zwrotów lub zbyt nieformalnych słów. Aby poprawnie pisać profesjonalne e-maile możesz korzystać z poradników językowych lub zwrócić się o pomoc do tłumaczy lub nauczycieli języka angielskiego, którzy pomogą Ci uniknąć błędów, a także nauczą Cię skutecznej komunikacji w języku angielskim.

8. Nadmierne używanie skrótów i akronimów

Polacy mają tendencję do nadmiernego używania skrótów i akronimów, co jest oczywistym błędem językowym, szczególnie w sytuacjach biznesowych lub akademickich. Problem polega na tym, że skróty i akronimy często są znane jedynie w wąskim gronie ludzi lub tylko w danym kraju, co może prowadzić do nieporozumień w międzynarodowej komunikacji. Ponadto, nadmierne stosowanie skrótów i akronimów może utrudniać zrozumienie przekazu dla osób, które nie znają ich znaczenia. Aby uniknąć tego typu błędów, warto używać skrótów i akronimów tylko wtedy, gdy są one powszechnie znane w danym kontekście.

W przypadku, gdy skrót lub akronim nie jest powszechnie znany, lepiej opisać go w pełnej formie lub wyjaśnić jego znaczenie, aby uniknąć nieporozumień i ułatwić zrozumienie przekazu. Warto pamiętać, że jasna i klarowna komunikacja jest kluczowa w międzynarodowej komunikacji biznesowej, akademickiej oraz w życiu codziennym, dlatego warto dbać o poprawność językową i unikać błędów, takich jak nadmierne używanie skrótów i akronimów.

Błędy interpunkcyjne

9. Nadmierne używanie przecinków

W języku angielskim przecinek stosuje się w celu oddzielenia części zdania, a także w celu wyrażenia przerwy w mowie. Polacy często popełniają błędy w stosowaniu przecinków, np. umieszczając przecinek przed spójnikiem „and”, lub umieszczając przecinek między podmiotem a orzeczeniem. Nadużywanie przecinków prowadzi do niepoprawnego zapisu zdań i trudności w ich zrozumieniu, ponieważ niewłaściwe umieszczenie przecinka może zmienić znaczenie zdania.

Aby uniknąć błędów związanych z nadmiernym używaniem przecinków, warto dokładnie poznać zasady ich używania. Przede wszystkim należy pamiętać, że przecinek należy umieszczać przed spójnikiem „and” tylko wtedy, gdy łączy on dwa zdania. Przed „and” w przypadku, gdy łączy on wyrazy w jednym zdaniu, przecinka się nie umieszcza. Warto również pamiętać, że przecinek umieszcza się między podmiotem a orzeczeniem tylko wtedy, gdy podmiot jest dłuższy niż orzeczenie.

Poznanie zasad stosowania przecinków w języku angielskim może pomóc w uniknięciu błędów, które mogą prowadzić do nieporozumień w komunikacji. Aby utrwalić te zasady, warto ćwiczyć pisanie i analizowanie tekstów, które później powinny być sprawdzone przez nauczyciela języka angielskiego, dodatkowo możesz skorzystać z darmowych materiałów i ćwiczeń dostępnych na różnych stronach w Internecie.

10. Brak używania apostrofu

Brak używania apostrofu to częsty błąd popełniany przez Polaków uczących się języka angielskiego. W języku angielskim w mówię potocznej stosuje się skrócone formy czasowników, które zazwyczaj składają się z dwóch słów – czasownika i słowa „not”, np. „don’t”, „can’t”, „shouldn’t”. W skróconych formach czasowników „not” zastępuje się apostrofem. Pomijając apostrof, skrócone formy czasowników stają się błędne, a dla niektórych rozmówców całkowicie niezrozumiałe. Dlatego warto pamiętać o używaniu apostrofu w skróconych formach czasowników w celu zwiększenia klarowności i poprawności naszej wypowiedzi oraz ułatwienia zrozumienia naszego przekazu.

Podsumowanie

Prawidłowa znajomość języka angielskiego jest bardzo ważna, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Niestety, Polacy popełniają wiele błędów językowych, które mogą prowadzić do nieporozumień i trudności w komunikacji. W artykule przedstawiono 10 najczęstszych błędów językowych popełnianych przez Polaków, a także sposoby, jak ich unikać. Wśród tych błędów można wyróżnić błędy w słownictwie, gramatyce, wymowie oraz stylistyce.

Aby poprawić swoją znajomość języka angielskiego, warto poświęcić czas na naukę i ćwiczenia, kilka pomysłów jak poprawić swoje umiejętności mówieniu po angielsku zamieściłam w moim poprzednim wpisie. Możesz też korzystać z profesjonalnych słowników i tłumaczeń oraz rozmawiać z osobami, które posługują się językiem angielskim jako językiem ojczystym.

Dodaj komentarz