Gramatyka w 3 minuty

Uncategorized
Lista życzeń Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

O kursie

Gramatyka w 3 minuty

Course Content

Odmiana czasownika być
Odmiana czasownika być

Odmiana czasownika mieć
Odmiana czasownika mieć

Czas Present Simple
Czas Present Simple

Czas Present Continuous
Czas Present Continuous

Konstrukcja there is / there are
Konstrukcja there is / there are

Zastosowanie so / such
Zastosowanie so / such

Zastosowanie too / enough
Zastosowanie too / enough

Zastosowanie this / that / these / those
Zastosowanie this / that / these / those

Zaimki
Zaimki

Dopełniacz saksoński
Dopełniacz saksoński

Rzeczowniki
Rzeczowniki

Stopniowanie przymiotników i przysłówków
Stopniowanie przymiotników i przysłówków

Czas Future Simple
Czas Future Simple

Konstrukcja be going to
Konstrukcja be going to

Zastosowanie used to / be used to / get used to
Zastosowanie used to / be used to / get used to

Czas Past Simple
Czas Past Simple

Czas Past Continuous
Czas Past Continuous

Czas Present Perfect
Czas Present Perfect

Czas Past Perfect
Czas Past Perfect

Przymiotniki z końcówką -ing oraz -ed
Przymiotniki z końcówką -ing oraz -ed

Konstrukcja have something done
Konstrukcja have something done

Strona bierna
Strona bierna

Strona bierna
Strona bierna

Przedimki
Przedimki

Przyimki
Przyimki

Zastosowanie some / any / no
Zastosowanie some / any / no

Question tags
Question tags

Czasowniki modalne
Czasowniki modalne

Mowa zależna
Mowa zależna

Tryby warunkowe
Tryby warunkowe

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
error: Content is protected !!