Gramatyka w 3 minuty

220,00 

Kurs GRAMATYKA W 3 MINUTY powstał z myślą o uczniach, którzy chcieliby w sposób rzetelny nauczyć się gramatyki języka angielskiego od poziomu podstawowego do średnio zaawansowanego.

Kurs GRAMATYKA W 3 MINUTY zawiera:

 • materiały do druku w formie .pdf do każdego działu
 • nagrywane webinary z gramatyki
 • grupa wsparcia na Facebooku

Dostęp do kursu otrzymujesz na 6 miesięcy od daty otrzymania dostępu do kursu.

3 w magazynie

Opis

Kurs GRAMATYKA W 3 MINUTY odbywa się wyłącznie online, obejmuje następujące działy:

 • Czasownik be
 • Czasownik have (have got)
 • Czas Present Simple
 • Czas Present Continuous
 • Konstrukcja there is/there are
 • So/such
 • Too/enough
 • This/that/these/those
 • Zaimki
 • Dopełniacz saksoński
 • Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
 • Stopniowanie przymiotników i przysłówków
 • Czas Future Simple,
 • Konstrukcja be going to
 • Konstrukcja used to
 • Konstrukcja be used to
 • Konstrukcja get used to
 • Czas Past Simple
 • Czas Past Continuous
 • Czas Present Perfect
 • Czas Past Perfect
 • Przymiotniki z końcówka -ing oraz -ed
 • Konstrukcja have something done
 • Konstrukcja have somebody to do sth
 • Konstrukcja get sb to do sth
 • Strona bierna
 • Czasownik z końcówką -ing oraz bezokolicznik
 • Przedimki
 • Przyimki
 • Some/any/no
 • Question tags
 • Czasowniki modalne
 • Mowa zależna
 • Zdania warunkowe