Język Angielski dla Wiecznie Początkujących

Course Content

Moduł 1
Moduł 1Alfabet i wymowa po angielsku. Powitania i pożegnania po angielsku. Przedstawianie się po angielsku. Kolory po angielsku. Liczby 0-100 po angielsku. Dni tygodnia po angielsku. Miesiące po angielsku.

  • Alfabet i wymowa po angielsku.
  • Powitania i pożegnania po angielsku.
  • Przedstawianie się po angielsku.
  • Kolory po angielsku.
  • Liczby od 0 do 100 po angielsku..
  • Dni tygodnia po angielsku.
  • Miesiące po angielsku.

Moduł 2
Moduł 2Godziny po angielsku. Opis pogody po angielski. Zastosowanie zaimków osobowych. Zastosowanie czasownika to be w czasie Present Simple. Zastosowanie czasownika have got. Opis członków rodziny po angielsku. Opis cech charakteru po angielsku.

Moduł 3
Moduł 3Opis części ciała po angielsku. Zastosowanie przymiotników. Opis ubrań po angielsku. Zastosowanie czasu Present Simple. Zastosowanie zaimków dzierżawczych. Opis uczuć po angielsku. Opis codziennych czynności po angielsku.

Moduł 4
Moduł 4Zastosowanie this/that/these/those. Opis domu po angielsku. Zastosowanie czasu Present Continuous. Opis hobby po angielsku. Opis pracy po angielsku. Opis zdrowia po angielsku. Zastosowanie czasu Future Simple.

Moduł 5
Moduł 5Zastosowanie liczby mnogiej. Opis jedzenia po angielsku. Zastosowanie czasownika to be w czasie Past Simple. Opis drogi po angielsku. Opis wakacji po angielsku. Lista czasowników nieregularnych. Zastosowanie czasu Past Simple.

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet