Katarzyna Skwarek-Konieczniak

Katarzyna Skwarek-Konieczniak

Co trzeba wiedzieć na poziomie A1?

Co trzeba wiedzieć na poziomie A1? Zestawienie wszystkich struktur gramatycznych, które są konieczne by prowadzić swobodną konwersację na poziomie A1 Na poziomie A1 języka angielskiego, który jest podstawowym poziomem znajomości języka, ważne jest opanowanie kilku kluczowych elementów gramatyki. Oto najważniejsze…